หน้าบ้าน

เว็บไซน์สำหรับการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามอัธยาสัย และสามารถเรียนที่ไหน เวลา สถานที่ใดๆ ได้ตลอดเวลาครับ

สกสค. – สอศ. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เร่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำร่อง จ.นนทบุรี

สนง.คณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นำร่องสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรีจับมือวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก และบุตรหลานของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีทักษะทางด้านอาชีพ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมาการ สกสค. คณะที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 6 หลักสูตร ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ เพราะทุกวันนี้เรื่องการซื้อ – ขายเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เน้นการซื้อ – ขายออนไลน์มากขึ้น เราต้องปรับตัวแล้วตามให้ทัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ทุกคนได้รับในวันนี้จะ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง บางครั้งเรื่องที่ยิ่งใหญ่ บางทีก็เริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ อย่างในวันนี้ ทุกหลักสูตรจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้จุดประกายในการที่จะนำไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นอกประจำการ หลายท่านเกษียณแล้วอาจเกิดความเหงา หรือเบื่อ โครงการฯ นี้ จะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้ท่านคลายเหงา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายเพิ่มได้ และเชื่อว่าทายาทหรือบุตรหลานของสมาชิกฯ เองก็จะมีทักษะทางด้านอาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งครับ สำหรับโครงการฯ ในวันนี้เราได้รับประโยชน์ร่วมกัน ครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพ ทายาทครูได้ฝึกวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ฝึกบุคลากรในการสอนอาชีพ นับว่าเป็นโครงการที่ดี และต้องการให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างรายได้ และสร้างความภูมิใจให้กับผู้เข้ารับอบรม”